LSBL Levensmidelentechnologie

Levensmiddelentechnologie

Met de opleiding levensmiddelentechnologie (LMT) verdiep je jouw huidige kennis, fris je deze op, of creëer je carrièreperspectief. De LMT is de kortste route om een diploma op NLQF niveau 4 te behalen in de voedingsindustrie!

Voordelen voor u als medewerker

Werken in een productieomgeving vereist een bepaalde kennis van jou. Voor een goede interactie heb je dezelfde taal en kennis nodig. De opleiding Levensmiddelentechnologie zorgt ervoor dat je een volwaardige gesprekspartner in de voedingsmiddelenindustrie wordt.

Voordelen voor u als HR-manager

Als HR-manager draag je continu bij aan het verbeteren van kennis en vaardigheden binnen uw bedrijf. De opleiding Levensmiddelentechnologie sluit hierbij aan, door ervoor te zorgen dat uw medewerkers een volwaardige gesprekspartner in de voedingsmiddelenindustrie worden. Uw medewerkers krijgen meer kennis en inzicht, die ze kunnen inzetten in uw bedrijf. Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers praktijkopdrachten, afgestemd op uw bedrijf. LSBL biedt deze opleiding aan op NLQF-4 niveau, in slechts 17 cursusdagen. Het voordeel hiervan is dat jouw medewerkers slechts weinig afwezig zijn, met 17 cursusdagen is deze opleiding bovendien de snelste route naar een NLQF-4 diploma in de voedingsmiddelenindustrie.

Voor wie?

De opleiding levensmiddelentechnologie is geschikt voor iedereen die werkt of wil werken:

  • In de voedingsindustrie of heeft zijdelings te maken met de productie van voedingsmiddelen.
  • Bij een voedselproducent, controle-instituut, laboratorium, omverpakker, certificeerder, transporteur of als adviseur of verkoper.
  • In de voedingsindustrie en jouw vooropleiding bevatte geen vakken op gebied van levensmiddelentechnologie, maar wel richting proceskunde

Opleidingsdoel

Een LMT’er is een volwaardige gesprekspartner binnen de levensmiddelenindustrie.

Niveau van de opleiding

De LMT is ingeschaald op NLQF niveau 4. NLQF maakt door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties qua niveau met elkaar vergelijkbaar. Een NLQF inschaling bewijst het niveau van de leerresultaten van de kwalificatie: dat wat iemand kan en weet met dit diploma.

Inhoud

De trainer heeft allround werkervaring in de voedingsindustrie en geeft voorbeelden van producten en processen uit uw bedrijf om technologische kennis en inzicht toe te lichten en besteedt bijzondere aandacht aan de relatie ‘proces – product en mens – machine’.

De deelnemer maakt een zestal praktijkcases aan de hand van praktijksituaties. In deze cases wordt de kennis uit de opleiding toegepast in de eigen werkomgeving.

Elke deelnemer heeft een andere (bedrijfs)achtergrond. Het onderlinge contact en de discussies versterken de onderwerpen die behandeld worden:

  • Warenkennis
  • Mengsels
  • Conserveringstechnieken
  • Microbiologie
  • Kwaliteitszorgsystemen
  • Verpakkingstechniek
  • Procestechnologie

Afronding

Na afloop volgt een theorietoets met vragen op basis van producten. Het praktijkexamen wordt afgenomen in de vorm van een mondeling praktijkgesprek “Proeve van Bekwaamheid” op de werkplek. In dit gesprek staan de uitgevoerde praktijkopdrachten centraal. Deze worden besproken, uitgelegd en toegelicht aan de hand van de praktijksituatie. Het gesprek wordt beoordeeld aan de hand van het “scoreformulier bedrijfsmatig handelen voor de levensmiddelentechnoloog”.

Vooropleiding

De minimale vooropleiding is MBO niveau of Havo. Twijfel je over de juiste vooropleiding, dan adviseren wij jou graag.

Open inschrijving

Je schrijft jezelf in op individuele basis of via je werkgever.

Scholingsaftrek particulieren

Betaal je de opleiding zelf in plaats van je werkgever? Dan is het goed om te weten dat de drempel in box 1 in de inkomstenbelasting voor de aftrek van scholingsuitgaven is vastgesteld op € 250,- (2019). Vergeet dan niet om je studiekosten op te geven als je jouw belastingaangifte invult. Betaling in termijnen is mogelijk voor individuele inschrijvers.

Annulering

Annulering van de aanmelding kan uitsluitend schriftelijk en is kosteloos tot 8 weken voor aanvang van de opleiding.
Na deze datum brengen wij 100% kosten in rekening of kun je een vervanger sturen zonder bijkomende kosten.


 

Klik hier om u in te schrijven voor deze opleiding.

© Copyright 2018 - LSBL Services VOF

LRQA Cedeo NRTO NRTO keurmerk