Training Tankbierinstallatie

Met de training tankbierinstallatie zijn medewerkers bekwaam en bevoegd om de veiligheid van (mobiele-) tankbierinstallaties (drukvaten) te beoordelen. LSBL is een door Lloyds Register aangewezen opleider op medewerkers te trainen voor het gebruik van (mobiele) tankbierinstallaties.

Brouwers in Nederland brouwen en/of bottelen bieren, zoals premium pils en speciale biersoorten. Het bier komt op de markt in blik, de glazen fles, aluminium fusten en in tankbierinstallaties. De tankbierinstallaties worden door de bierleveranciers aangesloten op de tapinstallatie ter plaatse. Om het bier onder de juiste condities te kunnen tappen, staat het bier in de tankbierinstallatie onder druk.

De (mobiele-) tankbierinstallatie moet voldoen aan de Essentiële Veiligheidseisen. De eisen zijn omschreven in de Europese Directive Drukapparatuur (PED). Deze veiligheidseisen zijn abstract geformuleerd. De fabrikant moet door het gebruik van (bijvoorbeeld nationale) normen aantonen dat aan de van toepassing zijnde essentiële veiligheidseisen wordt voldaan.

In PED worden onder andere eisen genoemd ten aanzien van de instructie voor gebruik (gebruiksaanwijzing), de risicoanalyse op toestelniveau en afwijkende eisen met betrekking tot materiaalcertificaten, lasmethode- en lasserkwalificaties en NDO-personeel. Een Notified Body (NOBO), zoals Lloyd’s Register-Stoomwezen, houdt toezicht op de vervaardiging van drukapparatuur. Een NOBO is een door een nationale overheid in Brussel aangemelde Keuringsinstantie. De beoordeling en inspectie kunnen plaatsvinden op toestelniveau van het kwaliteitssysteem.

Theorie

In het ochtendprogramma komen onderwerpen als achtergronden wetgeving Notified Body, invloed van de wetgeving op afname van (mobiele-) tankbierinstallatie, gevarenanalyse tankbierinstallatie en de diverse documenten en werkinstructies aan de orde.

Practicum

In het middagprogramma gaan de deelnemers op de aanwezige tankbierinstallatie en mobiele tankbierinstallatie een keuring voor ingebruikname uitvoeren.

Toetsing en certificering

De deelnemer wordt getoetst op kennis en inzicht in het beoordelen van tankbierinstallaties. Bij positief resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat. Dit certificaat is maximaal 10 jaar geldig na afgiftedatum, conform paragraaf 8 van het Protocol Nederlandse Brouwers ingebruikneming en herkeuring tankbierinstallaties. Voorwaarde is dat geëxamineerde minimaal 2 certificaties per jaar uitvoert.

Opfristraining

In een opfristraining wordt het practicum uitgevoerd en komt in vogelvlucht de theorie aan de orde. De inhoud van een opfristraining spreken we vooraf door.

Open inschrijving en wachtlijst

Heeft u slechts één of enkele medewerkers die een training tankbierinstallaties willen volgen, dan kunt u uw medewerkers (zonder verdere verplichting) inschrijven op de wachtlijst bij LSBL. Dit kan via het inschrijfformulier. Zodra er voldoende interesse (minimaal 5 deelnemers) is het mogelijk om een open inschrijving tankbierinstallatie te verzorgen in Heerde of Drunen. Deze training duurt 2 dagdelen. Het theoriegedeelte vindt plaats van 9.00  tot 12.00  uur, waarna een lunch volgt. Daarna begint het praktijkgedeelte om 13.00  uur en dit duurt tot 16.00 uur. Er zal een theorietoets en een praktijktoets worden afgenomen.

In sommige gevallen is het mogelijk om medewerkers van de ene klant tijdens een training bij een andere klant mee te laten lopen.

Kosten open inschrijving

Dag training tankbierinstallatie inclusief lesmap en cateringarrangement € 795,-.
of
Middagtraining tankbierinstallatie inclusief lesmap en cateringarrangement voor opfrisdeelnemers € 300,-.

© Copyright 2018 - LSBL Services VOF

LRQA Cedeo NRTO NRTO keurmerk