LSBL Opleiding:

Pompen en afsluiters

In de voedingsindustrie wordt technische kennis van pompen en afsluiters van productielijnen steeds belangrijker. Veel bedrijven investeren in technische kennis en vaardigheden van haar operators. In deze opleiding is specifiek voor operators. In twee dagen wordt aan de hand van praktische opdrachten op een heel praktisch niveau aandacht besteed aan de functionaliteit en het onderhoud van de meest voorkomende pompen en afsluiters.

Doel

  • Deelnemers zijn in staat om (ver)storingen, zoals het lekken en vastlopen te voorkomen en adequaat op te lossen door kennis van de opbouw en inzicht in het werkingsprincipe van specifieke pompen en afsluiters te ontwikkelen.
  • Deelnemers herkennen de onderdelen en de functionaliteit van de onderdelen van pompen en afsluiters.
  • Ze zijn in staat afdichtingen, mechanical seals en hygiënische eigenschappen van pompen en afsluiters te beoordelen en (ver)storingen helder te communiceren naar de technische dienst.
  • Deelnemers zijn in staat de pompen en afsluiters te demonteren en te monteren.

Opleidingseffect

  • De deelnemer signaleert vroegtijdiger afwijkingen in de procesvoering
  • De deelnemer gaat een uniformer procesvoering realiseren
  • De deelnemer handelt trefzekerder in het aanpassen van procesparameters
  • De deelnemer is een volwaardige gesprekspartner voor de TD in het omgaan met pompen en afsluiters

Suggestie

Het is waardevol om de technische afdeling te betrekken bij de opleiding. Informeer de technische afdeling over de inhoud van de opleiding. Mogelijk kunnen een technisch manager en een operationeel manager gezamenlijk tonen wat hun visie is met betrekking tot samenwerking TD – operations bij pompen en afsluiters.

Materiaal

Het opleidingsmateriaal is specifiek gericht op de context van de deelnemer: het product, het productieproces en de specifieke componenten. Het materiaal wordt vormgegeven met afbeeldingen vanuit de breedte van de voedingsindustrie. Alle tekst wordt ondersteund met afbeeldingen om de herkenning en leesbaarheid van het materiaal te verhogen. Het lesmateriaal ontvangt u tijdens de eerste lesdag.

Kosten

Opleiding pompen en afsluiters, inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunch:  € 950,- exclusief BTW.

Planning

Data in overleg bij voldoende deelname. Lestijden zijn van 9.00-15.00 uur met een half uur pauze.

Voorwaarden

Annulering kan uitsluitend schriftelijk en is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de opleiding. Na deze datum brengen wij 100% kosten in rekening of kunt u een collega sturen zonder bijkomende kosten.

In-company

Deze opleiding kan ook in-company worden verzorgd. Heeft u hier interesse in? Neem dan contact met ons op via +31-0138-69 69 99.


Klik hier om u in te schrijven voor deze opleiding.

© Copyright 2018 - LSBL Services VOF

LRQA Cedeo NRTO NRTO keurmerk