LSBL Levensmidelentechnologie

Levensmiddelentechnologie NLQF 4 (online)

Met de online opleiding levensmiddelentechnologie (LMT) verdiep je jouw huidige kennis, fris je deze op, of creëer je carrièreperspectief. De LMT is de kortste route om een diploma op NLQF niveau 4 te behalen in de voedingsindustrie! Als je interesse gewekt is, is het ook leuk om dit filmpje te bekijken. En alvast opgewarmd worden? Bekijk hier de promo van de online opleiding.

Online opleiding

In de huidige situatie (COVID-19 Maatregelen) is een fysieke opleiding volgen soms onzeker. LSBL biedt daarom de mogelijkheid om de gehele opleiding Levensmiddelentechnologie online te volgen. De opleiding bevat veel mooie uitlegvideo’s waarin een diversiteit aan docenten optreden. Al deze docenten hebben senioriteit in datgene wat zij overbrengen én in de manier waaróp zij dat overbrengen. Hierdoor zul je het overgrote deel van de opleiding in ontspannen setting vanachter je scherm kunnen volgen. Uiteraard met pen en papier in de aanslag om vragen en opmerkingen te noteren die je vervolgens met één van de docenten kunt bespreken.

Naast het volgen van de online lessen maak je online (meerkeuze) toetsen. De praktijkopdrachten voer je individueel uit en presenteer je terug door jezelf op te nemen op video. Deze video deel je met de docent en één of meerdere collega’s. Zodoende oefen je het ‘sparren op het vakgebied’ wat een belangrijk aspect is van de opleiding. De opdrachten helpen je om de kennis die je via de filmopnamen opdoet, toe te passen in de praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een online portfoliogesprek.

Voordelen voor u als medewerker

Werken in een productieomgeving vereist een bepaalde kennis van jou. Voor een goede interactie heb je dezelfde taal en kennis nodig. De opleiding Levensmiddelentechnologie zorgt ervoor dat je een volwaardige gesprekspartner in de voedingsmiddelenindustrie wordt. De voordelen van deze online variant is dat je studeert in jouw tempo, op jouw tijd en dat je geen reistijd maakt naar een opleidingslocatie.

Voordelen voor u als HR-manager

Als HR-manager draag je continu bij aan het verbeteren van kennis en vaardigheden binnen uw bedrijf. De opleiding Levensmiddelentechnologie sluit hierbij aan, door ervoor te zorgen dat uw medewerkers een volwaardige gesprekspartner in de voedingsmiddelenindustrie worden. Uw medewerkers krijgen meer kennis en inzicht, die ze kunnen inzetten in uw bedrijf. Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers praktijkopdrachten, afgestemd op uw bedrijf. LSBL biedt deze opleiding aan op NLQF-4 niveau, in slechts 6 maanden. Het voordeel hiervan is dat jouw medewerkers slechts weinig afwezig zijn, met een maximale doorlooptijd van 6 maanden is deze opleiding bovendien de snelste route naar een NLQF-4 diploma in de voedingsmiddelenindustrie.

Voor wie?

De opleiding levensmiddelentechnologie is geschikt voor iedereen die werkt of wil werken:

 • In de voedingsindustrie of heeft zijdelings te maken met de productie van voedingsmiddelen.
 • Bij een voedselproducent, controle-instituut, laboratorium, omverpakker, certificeerder, transporteur of als adviseur of verkoper.
 • In de voedingsindustrie en jouw vooropleiding bevatte geen vakken op gebied van levensmiddelentechnologie, maar wel richting proceskunde

Opleidingsdoel

Een LMT’er is een volwaardige gesprekspartner op het vakgebied levensmiddelentechnologie binnen de levensmiddelenindustrie.

Niveau van de opleiding

De LMT is ingeschaald op NLQF niveau 4. NLQF maakt door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties qua niveau met elkaar vergelijkbaar. Een NLQF inschaling bewijst het niveau van de leerresultaten van de kwalificatie: dat wat iemand kan en weet met dit diploma.

Inhoud

De trainer heeft allround werkervaring in de voedingsindustrie en geeft voorbeelden van producten en processen uit uw bedrijf om technologische kennis en inzicht toe te lichten en besteedt bijzondere aandacht aan de relatie ‘proces – product en mens – machine’.

De deelnemer maakt een zestal praktijkcases aan de hand van praktijksituaties. In deze cases wordt de kennis uit de opleiding toegepast in de eigen werkomgeving.

Elke deelnemer heeft een andere (bedrijfs)achtergrond. Het onderlinge contact en de discussies (via teamsessies) versterken de onderwerpen die behandeld worden:

 • Warenkennis
 • Mengsels
 • Conserveringstechnieken
 • Microbiologie
 • Kwaliteitszorgsystemen
 • Verpakkingstechniek
 • Procestechnologie

Afronding

Na afloop volgt een theorietoets met vragen op basis van producten. Het praktijkexamen wordt afgenomen in de vorm van een online mondeling portfoliogesprek. In dit gesprek staan de uitgevoerde praktijkopdrachten centraal. Deze worden besproken, uitgelegd en toegelicht aan de hand van de praktijksituatie. Het gesprek wordt beoordeeld aan de hand van het “scoreformulier bedrijfsmatig handelen voor de levensmiddelentechnoloog”.

Vooropleiding

De minimale vooropleiding is MBO of Havo. Twijfel je over de juiste vooropleiding, dan adviseren wij je graag.

Open inschrijving

Je schrijft jezelf in op individuele basis of via je werkgever.

Scholingsaftrek particulieren

Betaal je de opleiding zelf in plaats van je werkgever? Dan is het goed om te weten dat de drempel in box 1 in de inkomstenbelasting voor de aftrek van scholingsuitgaven is vastgesteld op € 250,- (2020). Vergeet dan niet om je studiekosten op te geven als je jouw belastingaangifte invult. Betaling in termijnen is mogelijk voor individuele inschrijvers.

Voorwaarden

 • De opleiding start nadat het gehele bedrag is betaald.
 • Aan het herkansen van een schriftelijke tussentoets zijn geen kosten verbonden.
 • Voor het herkansen of inhalen van de schriftelijke eindtoets of het portfoliogesprek brengen we €300,- Excl. BTW en eventuele reiskosten in rekening.
 • Voor bijles of een persoonlijk consult brengen we per uur €100,- excl. BTW in rekening.

Annulering

Annulering van de aanmelding kan uitsluitend schriftelijk en is kosteloos tot 8 weken voor aanvang van de opleiding.
Na deze datum brengen wij 75% van de opleiding- en materiaalkosten in rekening of kun je een vervanger sturen zonder bijkomende kosten.


 

Klik hier om u in te schrijven voor deze opleiding.

© Copyright 2020 - LSBL Services VOF

LRQA Cedeo NRTO NRTO keurmerk