DiSC training (mentoren)

LSBL heeft zich middels een training bij EDN Solutions laten certificeren om DiSC-profielen te mogen aanbieden en DiSC-trainingen te laten uitvoeren.

Wat is DiSC?
Met behulp van DiSC profielen en instrumenten kan men meer over zichzelf en anderen leren. De grondslag van persoonlijk en professioneel succes is het kennen van zichzelf, het begrijpen van anderen en het zich bewust zijn van de impact van acties en gedrag op anderen.

Door DiSC te gebruiken, kan het een leidinggevende en medewerkers helpen om eigen gedrag beter te begrijpen. Ze leren hoe en wanneer hun gedrag aan te passen, hun communicatie effectiever te laten verlopen, verschillen te waarderen, individuele en teamprestaties te verbeteren en conflicten te verminderen. Ook helpt het managers, coaches, trainers en verkopers om de behoeften, prioriteiten en drijfveren van anderen te begrijpen. Zo kunnen ze effectiever zijn in het leidinggeven, coachen, trainen, ontwikkelen, onderhandelen en verkopen.

Hoe zet LSBL DiSC in?
DiSC zetten we in als ingrediënt, wanneer we zien dat het samenwerken onder druk staat. We streven naar een wendbaar productieteam bij onze klanten, waarbij medewerkers succesvol samenwerken, zichzelf en hun collega’s begrijpen en men praktische problemen op een logische wijze aanpakken.

Stap 1: Deelnemers vullen een online vragenlijst in (ca. 30 minuten per persoon). LSBL bestudeert de rapportage van de gedragsanalyse.

Stap 2: De gecertificeerde trainer van LSBL bespreekt met elke deelnemer de rapportage in combinatie met zijn competentieprofiel. In dit gesprek wordt de link gelegd tussen het kleurenprofiel van de deelnemer en de ontwikkelbare competentie van de deelnemer. Hieruit wordt een kernkwadrant geformuleerd, waarin de belangrijkste persoonlijke aandachtspunten van de deelnemer worden meegenomen. De deelnemer krijgt hierdoor inzicht in zichzelf en begrijpt waardoor hij het moeilijk vindt bepaald gedrag te vertonen.

Stap 3: Tijdens een groepsbijeenkomst worden de uitkomsten van de individuele terugkoppelingen met elkaar gedeeld. We krijgen dan zicht op de onderlinge verhoudingen. Daarmee wordt duidelijk wat de beste wijze is waarop een team met elkaar kan communiceren en feedback geven/ontvangen.

DiSC cirkel

Wat is het voordeel dat LSBL zelf deze trainingen verzorgd?
LSBL kan het samenwerken in een productieorganisatie in de voedingsindustrie heel duidelijk in de juiste context plaatsen. Wij kennen de essentiële operatoractiviteiten, die van belang zijn om succesvol te draaien, zoals dienstoverdracht, communicatie rondom storing, kwaliteitsoverleg, etc.

Het doen van een DiSC training geeft in alle gevallen een heel positieve impuls aan individuen en teams.

Wilt u weten of dit voor uw bedrijf ook interessant kan zijn? Neem dan contact op met Harry van der Sluijs.

© Copyright 2018 - LSBL Services VOF

LRQA Cedeo NRTO NRTO keurmerk