Nieuwsbericht:

Opleiding levensmiddelentechnologie ingeschaald op NLQF niveau 4

De applicatie opleiding levensmiddelentechnologie (LMT) van LSBL is ingeschaald op NLQF niveau 4. Afgelopen vrijdag ontving de eerste groep deelnemers het diploma met de NLQF niveau 4 aanduiding. Zij hebben de opleiding de afgelopen maanden al volgens de nieuwe criteria gevolgd.

Sinds twee jaar is het mogelijk om een opleiding op een bepaald niveau te laten inschalen, waarbij er geen knellende voorwaarden zijn, zoals taal- en rekentoetsen en een moderne vreemde taal etc. LSBL wilde graag het niveau van de opleiding LMT met duidelijke criteria hard maken. De externe partij NCP/NLQF schaalde de open inschrijvingsopleiding van LSBL in. NLQF is een raamwerk voor inschaling van alle mogelijke kwalificaties en maakt hiermee door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Een NLQF inschaling vertelt niet zozeer iets over de geleverde studie-inspanning of studie-inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.

“De inschaling van de opleiding geeft status. De deelnemer heeft namelijk niet zomaar even wat geleerd in een training, maar vakgerichte kennis op gedaan die aan bepaalde vastgestelde eisen voldoet. Er is nog meer aandacht op de toepassing van kennis in het werkveld. Daardoor is de opleiding praktijkgerichter geworden, dit heeft een grote meerwaarde voor werkgevers in de voedingsindustrie,” vertelt Gerrit de Jonge, directeur van LSBL. “De opleiding leidt tot een verbetering op de werkvloer, het dwingt bijvoorbeeld de operator of kwaliteitsmedewerker om naar de praktijk te kijken. Deelnemers werken tijdens de opleiding een vijftal cases en een verbetervoorstel uit vanuit hun eigen werkomgeving, zoals het beter laten werken van de productie-installatie of klachten over een bepaald product.”

Werkgevers uit de voedingsindustrie mogen van iemand die een LMT opleiding heeft gevolgd verwachten dat deze kritisch blijft kijken naar het eigen functioneren, daarnaast het belang van  het groter geheel begrijpt en goed kan communiceren op zijn vakgebied. Een medewerker kan specifieke taken toebedeeld krijgen, zoals problemen oplossen, voorschriften maken en zich continu verbeteren. Ook voor certificering als ISO en voedselveiligheid bij het voedingsmiddelenbedrijf is van belang om goed opgeleide en gekwalificeerde mensen te hebben.

Levensmiddelenfabrikanten en keuringsinstanties ervaren de LMT als een volledige opleiding qua inhoud en karakter. Er wordt adequaat en doelgericht opgeleid. Door de inschaling in NLQF kunnen ze hun medewerkers een passende opleiding aanbieden en inschalen op niveau. De opleiding is ideaal voor medewerkers die qua functie een niveau hoger willen werken. Door hen de LMT te laten volgen, kunnen ze binnen het eigen bedrijf verder groeien.

De LMT

De applicatie opleiding levensmiddelentechnologie is een vakopleiding die op basis van open inschrijving wordt georganiseerd. De opleiding bevat alleen uit benodigde vakken voor de voedingsindustrie, zoals grondstof- en warenkennis, microbiologie, voedselveiligheid, afvullen en verpakken en technologie. De LMT is geschikt voor mensen die in de voedingsindustrie (willen) werken, maar daarvoor geen vakopleiding hebben gedaan of om bij te scholen dan wel carrièreperspectief te creëren binnen de voedingsindustrie. De opleiding start tweemaal per jaar.

© Copyright 2018 - LSBL Services VOF

LRQA Cedeo NRTO NRTO keurmerk