Nieuwsbericht:

LSBL ontvangt het NRTO-keurmerk

LSBL heeft het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat LSBL voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan LSBL aantonen dat hij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. “NRTO is voor LSBL een belangrijke partij waar wij onze input halen als het gaat om ontwikkelingen op gebied van opleidingstrends en mogelijkheden en kansen”, vertelt directeur Harry van der Sluijs van LSBL. “Zo hebben zij ons onder andere geattendeerd op het laten inschalen van onze open inschrijvingsopleiding levensmiddelentechnologie. Deze is afgelopen jaar ingeschaald op niveau 4 door het NLQF.”

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

LSBL verzorgt bedrijfsopleidingen en open inschrijvingsopleidingen in de voedingsindustrie. Bij de bedrijfsacademies wordt de productielijn visueel zichtbaar gemaakt, waardoor de productiemedewerker zijn eigen lijn beter gaat begrijpen en bedienen. Via e-learning kan de deelnemer in eigen tijd en tempo de kennis tot zich nemen. De applicatie opleiding levensmiddelentechnologie van LSBL is een brede opleiding en ook de kortste route om een diploma op niveau 4 te behalen in de voedingsindustrie. Veel medewerkers uit en buiten de voedingsindustrie hebben deze opleiding de afgelopen jaren gevolgd. De deelnemer leert tijdens de opleiding het vakjargon van de voedingsmiddelenindustrie te spreken en wordt sparringpartner van de diverse disciplines die te maken hebben met het produceren van voedingsmiddelen.

© Copyright 2018 - LSBL Services VOF

LRQA Cedeo NRTO NRTO keurmerk